Alumni

Hvad er alumni:

Alumni er et latinsk udtryk og betyder "alumni". Typisk er dette ord brugt til at henvise til kandidater eller bachelorer i et bestemt universitets videregående uddannelseskursus.

På latin er alumni den pluraliserede form for alumnus ("ex-student" eller "tidligere student"). Den kvindelige version af alumner er imidlertid alumnee (ex-studerende), og den ental ville være alumna (ex-student). Men i dag er alumner brugt til at henvise til både mandlige og kvindelige alumni.

Oprindeligt var det latinske ordet alumnus, der havde betydningen af ​​"søn der er omsorg for en anden", dvs. en elev. Dette udtryk er afledt af verbet alere, som bogstaveligt betyder "omsorg" eller "fodring". Således fra en "romantisk" fortolkning af dette latinske ord, ville alumnus være den person, der er "fodret med viden".

Se også: Bachelor.

I nogle europæiske lande og i USA er det for eksempel almindeligt at danne foreninger og enheder, der fremmer alumniforeningernes sammensætning af de forskellige kurser i visse universiteter.

Formålet med alumni- enhederne er at fremme aktiviteter for bistand til institutionen for videregående uddannelser som en form for anerkendelse for hele den dannelse, der blev videregivet til dem, mens de var studerende på dette universitet.

Se også: Alma mater.