facade

Hvad er Facade:

Facade er et begreb relateret til arkitektur, og betyder hver af de ydre overflader af en bygning. Derudover kan facaden også være synonymt med udvendigt udseende, front eller frontispice .

En fælles misforståelse er at overveje, at ordet facade altid refererer til forsiden af ​​en ejendom. Den forreste facade, også kendt som hovedfacaden, er blot en af ​​facaderne. Der er også den bageste facade og side facader . Den forreste facade er den vigtigste, fordi den har større synlighed og kan være den eneste facade ud mod gaden.

Facaderne kan have flere forskellige stilarter (klassiske, moderne facader osv.) Og kan konstrueres i forskellige materialer, som glas, stål og andre. Facaderne kan tilpasses, fordi de kan afspejle ejeren af ​​den pågældende ejendom.

I figurativ forstand svarer ordet facade til et menneskes ydre udseende og kan være synonymt med skændsel . For eksempel: Han virker meget stærk følelsesmæssigt, men det er kun facade. Faktisk er han en af ​​de mest skrøbelige mennesker, jeg kender.

Facade kan også være et begreb, der bruges til at beskrive en virksomhed, der tjener til at dække en bestemt ulovlig aktivitet . Mange kriminelle organisationer bruger visse virksomheder som en facade til hvidvaskning af penge.

Med hensyn til stavningen af ​​ordet facade gør mange mennesker fejl, skriver fejlagtigt faxet eller faixada.