Social udstødelse

Hvad er social udstødelse:

Social udstødelse er et begreb, der karakteriserer løsningen af ​​en person eller gruppe, der er i en ugunstig eller sårbar situation i forhold til de øvrige individer og grupper i samfundet .

Dette fænomen omfatter normalt denne persons eller gruppers fratagelse af alle tilfælde af det sociale liv af en eller anden grund.

Det er normalt relateret til en tilstand af nutidig kapitalisme, karakteriseret som en svigt i den sociale organisation, drevet af strukturen i dette økonomiske og politiske system.

Personer og grupper, der lever i denne tilstand af social udstødelse, marginaliseres ofte af samfundet af forskellige årsager og er fordømt af forskelle i social status, race, religion, køn, seksuel orientering, valg af liv osv.

Disse grupper bliver i mange tilfælde isoleret i rum, hvor de kun eksisterer sammen med hinanden som en form for segregering.

Disse betingelser for fordomme og tilbagetrækning fra det sociale liv kan påvirke nogle aspekter af livet for mennesker, der lever i social udstødelse, hvilket fører til andre problemer som social isolation og endda psykiske problemer som depression.

Social udstødelse og de problemer, der genereres af den, er meget eksplicitte i hverdagen, og ansvaret for at løse dette fænomen er opdelt mellem regering og samfund gennem offentlige politikker for at fremme disse menneskers reinklusion i sociale aktiviteter.

Foranstaltninger til social integration kan formuleres og gennemføres for at forbedre situationen for disse grupper, der lever i en situation med udelukkelse, og således at de kan integreres fuldt ud i samfundet.

Se også betydningen af ​​social ulighed og fattigdom.

Former for social udstødelse

Social udstødelse sker på flere måder, blandt hvilke vi kan fremhæve:

  • Kulturel og etnisk udelukkelse : Den er rettet mod etniske og kulturelle minoriteter. Eks: de oprindelige samfund.
  • Økonomisk udelukkelse : Det bestemmer udelukkelsen af ​​personer med lavere indkomster. Ex: de fattige.
  • Alder udelukkelse : betyder udelukkelse efter alder. Ex: børn og ældre.
  • Seksuel udelukkelse : Denne type udelukkelse bestemmes af forskellige seksuelle orienteringer. Ex: udelukkelse af transseksuelle.
  • Udelukkelse af køn : det er i forhold til det køn af mænd og kvinder. F.eks. Udelukkelse af kvinder.
  • Patologisk udstødelse: Udelukkelse relateret til sygdomme. For eksempel dem med HIV.
  • Adfærdsmæssig udelukkelse : Det driver udelukkelse over ødelæggende adfærd. Eks: af personer med narkotikamisbrug.

Social udstødelse i Brasilien

I Brasilien er dette sociale problem stammer fra en proces med historiske rødder siden koloniseringen, hvor der i denne proces opstod situationer med udelukkelse, der var afgørende for det brasilianske samfund, såsom slaveri.

Dette strukturelle mærke blev præsenteret i flere perioder af landets historie, hvor de sociale processer blev styret af denne udelukkelseslogik, og denne situation blev yderligere bevist.

I landet står grupper, der stadig lider under social udstødelse, for valg i forbindelse med seksualitet, religion og kulturer. Indfødte, quilombola og riverside samfund er også inkluderet i disse situationer.

I de sidste årtier har udviklede offentlige politikker og projekter for social integration været vigtige, så disse afstande bliver mindre og mindre. Sociale bevægelser blev også skabt for at give stemme til disse grupper, og gennem dem blev mange rettigheder vundet, såsom racekvoter for at tiltræde universiteter.

Se mere om betydningen af ​​social bevægelse.