UNDP

Hvad er UNDP:

UNDP ( FN's udviklingsprogram ) er akronym for et FN- globalt udviklingsnetværk, der har til formål at udvikle sig på forskellige områder gennem forskellige projekter.

UNDP yder teknisk bistand til sine partnere gennem forskellige metoder, der yder ekspertise og rådgivning i et bredt internationalt teknisk samarbejdsnetværk.

UNDP sigter mod at bidrage til menneskelig udvikling, bekæmpe fattigdom og prioritere de vigtigste områder i landet, der skal udvikles. Et af hovedfokuserne for UNDP i Brasilien er at kunne dynamisere gennem dynamiske tjenester og tilpasse dem til landets behov.

Al udvikling, fra projekter, gennemføres i fællesskab med regeringen, finansinstitutterne, den private sektor og civilsamfundet.

UNDP og HDI

UNDP er relateret til HDI, da det har til formål at ændre sig bedre og forbinder landene med viden, erfaring og ressourcer, så folk kan opbygge et bedre liv. UNDP er implementeret i 177 lande, der arbejder med udviklingslande, for at de kan nå løsninger på globale og nationale udfordringer.