MP

Hvad er MP:

Akronymet MP står for offentlig anklagemyndighed, en institution, der er ansvarlig for at forsvare det brasilianske samfunds interesser som helhed, med en forpligtelse til at være ikke-partisk, fri og professionel i årsagerne til dens kompetence.

Forbundsforfatningen i sin artikel 127 delegerede til det offentlige ministerium forsvaret "af den juridiske orden, det demokratiske regime og de sociale og individuelle interesser utilgængelige". Det er en institution af grundlæggende betydning i statens jurisdiktionsfunktioner.

Den offentlige anklagemyndighed har selvstyre til at organisere sine administrative funktioner og uafhængighed til at forvalte og gennemføre sit budget, kun underlagt forfatningen og den nuværende lovgivning.

De organer, der udgør offentlige anklagers kontor, er:

  • Federal Public Prosecutor's Office (MPU), som omfatter det føderale offentlige ministerium;
  • Arbejdsministeriet (MPT);
  • Militære offentlige anklagemyndighed (MPM);
  • Offentlige ministeriet for det føderale distrikt og territorier (MPDTF);
  • Offentlige anklagemyndighed (MPE).

Den ansvarlige for det føderale offentlige ministerium og det føderale offentlige ministerium er republikkens justitssekretær, som udnævnes af republikkens præsident efter godkendelse fra forbundsregeringen.