Social Tilpasning

Hvad er social justering:

Social tilpasning er individets evne til at søge harmoni i det samfund, de bor i. Social tilpasning er, når mennesket har visse adfærd inden for samfundet for at tilpasse sig det uden nogen form for konflikt.

Social tilpasning er den proces, der gør folk integrere og tilpasse sig samfundet, og denne proces bidrager til opretholdelsen af ​​den sociale orden. Når man tilpasser sig i miljøet betyder det at man har indrømmet og internaliseret samfundets værdier og symboler.

Et af målene med social tilpasning er at skabe normer i samfundet, for at få folk til at handle i overensstemmelse med etablerede normer og minimumsværdier og at handle i overensstemmelse med den rolle, der er tildelt sig selv. Social tilpasning vil også afhænge af den kultur og det miljø, som den enkelte er indsat i.