GPRS

Hvad er GPRS:

GPRS står for General Packet Radio Services eller General Packet Radio Services . GPRS er en teknologi, der sigter mod at øge dataoverførselshastigheden mellem mobiltelefoner, lette kommunikation og adgang til netværk.

GPRS tillader overførselshastighed mere end ti gange højere end tidligere teknologier, og denne service er altid tilgængelig på mobiltelefoner, når brugeren gør processer til afsendelse og modtagelse af data, såsom internetadgang.

GPRS-teknologien giver også flere brugere mulighed for at dele de samme muligheder, hvilket øger netværkets kapacitet. Det var hos GPRS, at operatørerne stillede til rådighed højhastighedsadgang til internettet (ca. 40 kbps) på mobile håndsæt og til meget lave omkostninger. GPRS letter samtidig brug af tale og data, har bred netværksdækning, giver adgang til internettet med stor hastighed, forårsager en reduktion af de involverede værdier mv.

Forud for GPRS blev dataoverførsel udført af GSM-teknologi. Efterfølgende blev GPRS-teknologien erstattet af teknologier, der muliggør en overlegen hastighed for dataoverførsel, som EDGE og senere 3G.