BNP pr. Indbygger

Hvad er PIB Per Capita:

BNP pr. Indbygger er bruttonationalproduktet divideret med antallet af indbyggere i et land. BNP er summen af ​​alle aktiver i et land, og jo større BNP, jo mere det viser, hvordan udviklet dette land er, og kan klassificeres som fattige, rige eller udvikling.

BNP pr. Indbygger er en indikator, der i vid udstrækning anvendes i makroøkonomi, og tager sigte på økonomien i et land, en stat eller en region. Ved beregning af BNP tages der kun hensyn til slutprodukter og tjenesteydelser.

BNP pr. Indbygger bruges som indikator, fordi jo rigere landet er, desto mere dets borgere nyder godt af. BNP har kun én overvejelse, det er muligt, at BNP stiger, mens borgere bliver fattigere, og det skyldes, at BNP ikke tager højde for indkomstniveauet i samfundene.