opstrøms

Hvad er Upstream:

Upstream betyder bogstaveligt "opstrøms". I Geografi angiver opstrøms kilden til en strøm eller en flod mod vandstrømmenes normale retning. Udtrykket anvendes på andre forskellige områder som olieindustrien, biologi, datalogi mv.

I olieindustrien betegner opstrømsdelen den del af produktionskæden, der går forud for raffinering. Det dækker efterforskning, udvikling, produktion og transportaktiviteter til forarbejdning.

Olieindustrien er opdelt i tre hoveddele: opstrøms, midstream og downstream . Upstream omfatter søgning, identifikation og placering af oliekilder og transport af denne olie til raffinaderierne. Midstream er den fase, hvor råmaterialer omdannes til færdige produkter. Nedstrøms er logistikdelen, dvs. transporten af ​​produkterne fra raffinaderiet til forbrugsstederne.

På andre områder som molekylærbiologi bestemmer opstrøms de relative positioner i DNA; I computernetværk betegner udtrykket den retning, hvor overførsel af data mellem klient og server er lavet.

"Upstream" er titlen på en amerikansk komediefilm regisseret af John Ford og udgivet i 1927.