følgende

Hvad er sekvens:

Sekvens er følgerne af følgende, af følgende, at fortsætte med noget, der allerede er indledt tidligere.

Sekvensen udgør en fortsættelse af noget, som tidligere er blevet vist, men kan også betyde noget, der har kontinuitetsbevægelse. For eksempel består sekvensen af ​​en film af repræsentationen af ​​et sæt scener og planer, der er lavet i et enkelt miljø, og som henviser til ideen om handling.

Eksempel: "Sekvensen, hvor Titanic drænene var meget spændende . "

Nogle af de vigtigste synonymer af sekvens er: fortsættelse; opfølgning; kontinuitet; fortsætte; afvikling; kursus; delsekvens; forfølgelse; arv serien; kæde og ordre.

Etymologisk set ordsekvensen fra den latinske sekvens, som kan oversættes som "fortsættelse".

Nummersekvens

I matematik er de såkaldte numeriske sekvenser repræsentationer af tal, der er organiseret på grundlag af en forudbestemt ordre, ifølge den foreslåede erklæring.

Ifølge matematiske undersøgelser skal numeriske sekvenser altid arrangeres inden for parentes.

eksempel:

Sekvens af positive lige tal: (2, 4, 6, 8, 10 ...)

Flere tal sekvens på 10: (10, 20, 30, 40 ...)

Den numeriske sekvens kan være endelig (når en ende er givet til sekvensdisplayet) eller uendelig (når en grænse for sekvensen ikke er afgrænset).