sprog

Hvad er Sprog:

Sprog er det system, hvorigennem manden kommunikerer sine ideer og følelser, enten gennem tale, skrift eller andre konventionelle tegn. Lingvistik er navnet på videnskab, der er dedikeret til studiet af sprog.

I dagligdags sprog bruger man verbalt og ikke-verbalt sprog til at kommunikere. Det verbale sprog integrerer tale og skrivning (dialog, information om radio, tv eller pressen osv.). Alle andre kommunikationsfunktioner som billeder, tegninger, symboler, musik, gestus, tonehøjde osv. Er en del af et ikke-verbalt sprog.

Kropssprog er en form for ikke-verbalt sprog, fordi visse kropsbevægelser kan formidle budskaber og intentioner. Inden for denne kategori er der tegnsprog, et system af bevægelser og bevægelser, hvis betydning er fastlagt ved konventionen, og bruges til kommunikation af personer med tale- og / eller hørehæmmede.

Blandet sprog er brugen af ​​verbalt og ikke-verbalt sprog på samme tid. For eksempel integrerer en tegneserie samtidigt billeder, symboler og dialoger.

Afhængig af den sociale kontekst, hvor sproget er produceret, kan højttaleren bruge formelt sprog (produceret i situationer, der kræver brug af standardsprog, f.eks. Klasseværelser eller arbejdsmøder) eller uformelle (bruges, når der er intimitet mellem højttalere, ved hjælp af kollokviale udtryk).

Kunstige sprog (som er oprettet for at tjene et bestemt formål, for eksempel matematisk logik eller datalogi) er også omtalt som formelle sprog. Computerprogrammeringssproget er et formelt sprog, der består af oprettelse af specifikke koder og regler, der behandler instruktioner til computere.